Archiv aktualit

17.10.2019 - Křesadlo 2019

Po roce opět přichází možnost ocenit významné dobrovolníky Olomouckého kraje cenou Křesadlo 2019.

02.10.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Ministerstvo zdravotnictví ČR si Vás dovoluje pozvat na Seminář pro potenciální uchazeče o poskytnutí dotace z Programu podpory Center duševního zdraví III (dále jen CDZ III), realizovaného v rámci projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646). Podrobné informace naleznete v přiloženém souboru.

02.10.2019 - Divadelní představení pro seniory přiblíží nástrahy a rizika

Podvodníci stále zkouší okrádat důvěřivé seniory. Pod různými záminkami se snaží získat jejich peníze. Správnou cestou, jak kriminální jednání na seniorech minimalizovat, je vzdělávat a poučovat ohroženou skupinu osob, jak rozpoznat manipulativní a falešné chování a jak na něj reagovat.

30.09.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Dodatek k Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

30.09.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Dofinancování Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji - Podprogramu č. 1

30.09.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Dofinancování Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji - Podprogramu č. 2

30.09.2019 - Pracovní setkání s poskytovateli sociálních služeb 2019

18.09.2019 - Informace k podávání žádostí do Podprogramu č. 1 na rok 2020

Zveřejnění textu výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 1 Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

26.08.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

K povinnosti předložit výrok nebo vyjádření auditora

21.08.2019 - Výstava upozorňuje na téma náhradního rodičovství

Skutečné příběhy lidí, kteří se stali pěstouny, přibližuje putovní výstava s názvem Jsem pěstoun. Fotografie, které představují náhradní rodiče různých profesí, věku i vzdělání, jsou k vidění v přízemí regionálního centra Olomouc a také v olomouckém Vlastivědném muzeu až do 15. září.

19.08.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Navýšení účelově určené dotace na poskytování sociálních služeb

01.08.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k předložení výroku auditora, příp. vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace

© Krajský úřad Olomouckého kraje