Archiv aktualit

24.06.2019 - Individuální projekt Olomouckého kraje se blíží ke svému závěru

Projekt řeší základní problematické oblasti v plánování a koordinaci sociálních služeb, oblasti, v nichž je potřeba nabídnout systematickou podporu a vzdělávání pro zvyšování efektivity a kvality celého systému sociálních služeb v Olomouckém kraji. Projekt vychází ze zjištěné potřebnosti a jeho cílem je podpora a pomoc v různých oborech sociální oblasti.

24.06.2019 - Zastupitelstvo začalo potleskem

Velký aplaus a také vyznamenání přímo z rukou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka si v pondělí 24. června vysloužily Maria Gianina Oslobanu a Jana Nakládalová, které pracují v sociálních službách. Cenu za práci ve prospěch osob se zdravotním postiženími si obě ženy převzaly na začátku zasedání krajského zastupitelstva.

18.06.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

2. splátka dotace v rámci Podprogramu č. 1

17.06.2019 - Vychází červnové číslo měsíčníku Krajánek

Představí vám možnost pro mladé nezaměstnané získat pracovní zkušenost v zahraničí.

12.06.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k předložení výroku auditora, příp. vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace

22.03.2019 - Vyhlášení soutěže "Obec přátelská rodině a seniorům 2019"

Také pro letošní rok vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR další ročník soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“. V rámci soutěže budou podporovány dvě dotační oblasti: 1. Obec přátelská rodině a 2. Obec přátelská seniorům. Podpořeny budou žádosti pomáhající obcím rozvíjet a realizovat prorodinné a seniorské aktivity na podporu mezigenerační soudržnosti na komunální úrovni.

18.03.2019 - Vychází březnové číslo měsíčníku Krajánek

Březnové číslo vám přináší informace o spolupráci kraje se zaměstnavateli podporou učňovských oborů.

15.03.2019 - Finanční vypořádání dotace z Podprogramu č. 1 za rok 2018

12.03.2019 - Upřesnění informace týkající se podávání žádostí do Podprogramu č. 2.

Podávání žádostí do Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 2.

08.03.2019 - Nemocným dětem i sociálně slabým rodinám pomůže nově vzniklá KORUNKA VELKÉ LOSINY

Na počátku letošního roku vznikl v Olomouckém kraji nový charitativní projekt KORUNKA VELKÉ LOSINY. Jedná se o spolek, který si klade za cíl podporovat nemocné, hendikepované a opuštěné děti, či sociálně slabé rodiny.

27.02.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k uzavírání smluv v rámci Podprogramu č. 1

27.02.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Výsledky dotačního řízení na rok 2019 v rámci Podprogramu č. 1

© Krajský úřad Olomouckého kraje