Archiv aktualit

12.10.2023 - Pozvánka na setkání zástupců MV ČR, PČR a územních samospráv na téma Možnosti ochrany veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území obce bez zřízené obecní policie

Dovolujeme si vás informovat a pozvat zástupce samospráv na první setkání „Nové platformy setkávání zástupců MV ČR, PČR a územní samosprávy pro účely řešení aktuálních témat v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku“, které je realizováno odborem bezpečnostní politiky MV společně s oddělením koncepce a strategické koordinace PP ČR.

22.09.2023 - Podprogram č. 2

Přerozdělení finančních prostředků

29.08.2023 - Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí

Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 1 na rok 2024

20.07.2023 - Ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani

Ceny Olomouckého kraje za přínos v sociální oblasti.

13.07.2023 - Milostivé léto 2023

Příležitost vyřešit dluhy na daních či sociálním pojištění.

26.06.2023 - Výsledky dotačního řízení - Podprogram č. 2

26.06.2023 - Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2024

Dne 19. června 2023 Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2024.

22.06.2023 - Brožura Nebojte se říct si o pomoc

Olomoucký kraj vydal brožuru Nebojte se říct si o pomoc.

20.04.2023 - Vyhlášení 2. kola dotačního programu Ministerstva vnitra ČR na rok 2023

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil 2. kolo dotačního Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023, který je určen pro města, obce a kraje.

03.04.2023 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

k předložení zprávy auditora (Podprogram č. 1)

26.01.2023 - Zaopatřovací příspěvek pro mladé dospělé, kteří opouštějí náhradní péči

Ministerstvo práce a sociálních věcí aktualizovalo Informační leták Zaopatřovací příspěvek pro mladé dospělé, kteří opouštějí náhradní péči.

02.01.2023 - Byl schválen nový Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024-2026

Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové pracovních skupin, sdělujeme vám, že dne 12. 12. 2022 byl Zastupitelstvem Olomouckého kraje schválen nový strategický dokument Olomouckého kraje - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024-2026.