Archiv aktualit

21.08.2019 - Výstava upozorňuje na téma náhradního rodičovství

Skutečné příběhy lidí, kteří se stali pěstouny, přibližuje putovní výstava s názvem Jsem pěstoun. Fotografie, které představují náhradní rodiče různých profesí, věku i vzdělání, jsou k vidění v přízemí regionálního centra Olomouc a také v olomouckém Vlastivědném muzeu až do 15. září.

19.08.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Navýšení účelově určené dotace na poskytování sociálních služeb

01.08.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k předložení výroku auditora, příp. vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace

31.07.2019 - Informace k podávání žádostí do Podprogramu č. 1 na rok 2020

Zveřejnění textu výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 1 Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

15.07.2019 - Pololetní výkaz 2019 aplikace KISSoS

dovolujeme si vás upozornit na vyplňování pololetních výkazů 2019. Výkazy naleznete v aplikaci KISSoS pod záložkou "Moje Výkazy" - "Výkazy k zadání", do názvu uveďte pololetí 2019 a druh služby, uložte a obnovte, poté se Vám zobrazí výkaz s jednotlivými částmi k vyplňování. Po uložení výkaz naleznete již v záložce "Seznam výkazů".

15.07.2019 - Vychází letní dvojčíslo měsíčníku Krajánek

V letním vydání Krajánku na červenec a srpen se dozvíte, jak se v kraji daří cestovnímu ruchu a jaké chystá sportovní akce.

02.07.2019 - Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2020

Dne 24. června 2019 Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2020. Jedná se o jednoletý prováděcí dokument Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 – 2020.

01.07.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Výsledky dotačního řízení – Podprogram č. 2

01.07.2019 - Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Pravidla Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji na rok 2020

24.06.2019 - Individuální projekt Olomouckého kraje se blíží ke svému závěru

Projekt řeší základní problematické oblasti v plánování a koordinaci sociálních služeb, oblasti, v nichž je potřeba nabídnout systematickou podporu a vzdělávání pro zvyšování efektivity a kvality celého systému sociálních služeb v Olomouckém kraji. Projekt vychází ze zjištěné potřebnosti a jeho cílem je podpora a pomoc v různých oborech sociální oblasti.

24.06.2019 - Zastupitelstvo začalo potleskem

Velký aplaus a také vyznamenání přímo z rukou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka si v pondělí 24. června vysloužily Maria Gianina Oslobanu a Jana Nakládalová, které pracují v sociálních službách. Cenu za práci ve prospěch osob se zdravotním postiženími si obě ženy převzaly na začátku zasedání krajského zastupitelstva.

18.06.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

2. splátka dotace v rámci Podprogramu č. 1

© Krajský úřad Olomouckého kraje