Archiv aktualit

20.05.2020 - Podprogram č. 2 - Předložení zprávy / výroku auditora

Informace k povinnosti předložit zprávu / výrok auditora týkající se dotace z Podprogramu č. 2

15.05.2020 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k předložení výroku auditora, příp. vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace

11.05.2020 - Víkendový pobyt pro ovdovělé rodiny s dětmi

Nadační fond Vrba připravuje pro ovdovělé rodiny s dětmi víkendový pobyt na Moravě ve dnech 26. 6. - 28. 6. 2020.

06.04.2020 - Podávání žádostí do Podprogramu č. 2

Dodatek k vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 2

17.03.2020 - Informace poskytovatelům sociálních služeb – komunikace přes KISSoS

Otevírání dokumentů v KISSoS

11.03.2020 - COVID - informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace hejtmana OK poskytovatelům sociálních služeb na území kraje v souvislosti s mimořádnými opatřeními ve vztahu k prevenci šíření COVID – 19

09.03.2020 - Mimořádné opatření MZČR

Mimořádné opatření MZČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

02.03.2020 - Soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo soutěž Obec přátelská rodině a seniorům pro rok 2020, jejíž smyslem je motivovat všechny obce v realizaci pro-rodinných aktivit. Pro vítěze v různých kategorií je připraveno celkem 12 mil. Kč.

21.02.2020 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Výsledky dotačního řízení na rok 2020 v rámci Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 1

14.02.2020 - Vychází únorové číslo měsíčníku Krajánek

Dozvíte se v něm, koho ocenil Olomoucký kraj jako hrdiny regionu. Představí vám modernizované vlaky a projekt na požární hlásiče pro seniory. Přináší informace o dotacích na péči o těžce nemocné a o podpoře knihovnám. V souvislosti s dvacátým výročím vzniku kraje představuje tematickou výtvarnou soutěž.

11.02.2020 - Schvalování dotací v Podprogramu č. 1

Schvalování dotací v Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 1

29.01.2020 - Informace pro příjemce dotace v rámci Podprogramu č. 2 v roce 2019

k finančnímu vyúčtování dotace v rámci Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomockém kraji pro rok 2019, Podprogramu č. 2