Archiv aktualit

02.04.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k předložení výroku auditora, příp. vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace

22.03.2019 - Vyhlášení soutěže "Obec přátelská rodině a seniorům 2019"

Také pro letošní rok vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR další ročník soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“. V rámci soutěže budou podporovány dvě dotační oblasti: 1. Obec přátelská rodině a 2. Obec přátelská seniorům. Podpořeny budou žádosti pomáhající obcím rozvíjet a realizovat prorodinné a seniorské aktivity na podporu mezigenerační soudržnosti na komunální úrovni.

18.03.2019 - Vychází březnové číslo měsíčníku Krajánek

Březnové číslo vám přináší informace o spolupráci kraje se zaměstnavateli podporou učňovských oborů.

15.03.2019 - Finanční vypořádání dotace z Podprogramu č. 1 za rok 2018

12.03.2019 - Upřesnění informace týkající se podávání žádostí do Podprogramu č. 2.

Podávání žádostí do Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 2.

08.03.2019 - Nemocným dětem i sociálně slabým rodinám pomůže nově vzniklá KORUNKA VELKÉ LOSINY

Na počátku letošního roku vznikl v Olomouckém kraji nový charitativní projekt KORUNKA VELKÉ LOSINY. Jedná se o spolek, který si klade za cíl podporovat nemocné, hendikepované a opuštěné děti, či sociálně slabé rodiny.

27.02.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k uzavírání smluv v rámci Podprogramu č. 1

27.02.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Výsledky dotačního řízení na rok 2019 v rámci Podprogramu č. 1

26.02.2019 - Výkazy za rok 2018 aplikace KISSoS

Dovolujeme si vás opět upozornit na vyplňování výkazů za rok 2018. Výkazy za rok 2018 naleznete v aplikaci KISSoS pod záložkou "Moje Výkazy" - "Výkazy k zadání".

28.01.2019 - Finanční vyúčtování - Podprogram č. 2

Informace pro příjemce dotace z Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 2

24.01.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Stav formulářů "Akceptovaný"

21.01.2019 - Finanční vypořádání dotace a podklady pro výpočet vyrovnávací platby

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k finančnímu vypořádání účelové dotace na poskytování sociálních služeb v rámci Podprogramu č. 1

© Krajský úřad Olomouckého kraje