Archiv aktualit

29.10.2020 - Vychází říjnové číslo měsíčníku Krajánek

Informuje o probíhajících investicích a o složení nového krajského zastupitelstva.

26.10.2020 - Národní dotační titul CIZINCI

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo dotační titul na projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni pro rok 2021.

26.10.2020 - Doplňující informace k dotačnímu řízení na rok 2021

Doplňující informace ke koncipování žádostí o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb (Podprogram č. 1) na rok 2021

08.10.2020 - Setkání poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Dne 6. října 2020 pořádal Olomoucký kraj již tradiční setkání poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje. S ohledem na epidemiologickou situaci se letošní setkání neuskutečnilo tradičním způsobem za osobní účasti všech poskytovatelů sociálních služeb ve velkém zasedacím sále Hynaisova, ale prostřednictvím on-line platformy. Prostřednictvím videokonference, které se účastnilo 150 připojených osob, byly poskytovatelům sociálních služeb na území kraje předány aktuální informace týkající vlivu onemocnění COVID-19 na fungování sociálních služeb, dále pak informace z oblasti registrací sociálních služeb, plánování a financování sociálních služeb a dalších aktivitách kraje v sociální oblasti.

23.09.2020 - Vychází zářijové číslo měsíčníku Krajánek

Informuje o novém parku Léčebného ústavu v Moravském Berouně, o rekonstrukci Helfštýna a nastiňuje budoucnost olomouckého zimního stadionu.

24.08.2020 - Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí - Podprogram č. 1

Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 1 Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji na rok 2021

04.08.2020 - Předložení zprávy / výroku auditora

ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace v rámci Podprogramu č.1 a Podprogramu č. 2

16.07.2020 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

k vyplnění pololetních výkazů aplikace KISSoS za rok 2020

07.07.2020 - Podprogram č. 2 - Předložení zprávy / výroku auditora

07.07.2020 - Podprogram č. 1 - Předložení zprávy / výroku auditora

26.06.2020 - Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2021

26.06.2020 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

ze schůze ROK konané 1. 6. 2020 a zasedání ZOK konaném 22. 6. 2020