Archiv aktualit

04.08.2020 - Předložení zprávy / výroku auditora

ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace v rámci Podprogramu č.1 a Podprogramu č. 2

16.07.2020 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

k vyplnění pololetních výkazů aplikace KISSoS za rok 2020

07.07.2020 - Podprogram č. 2 - Předložení zprávy / výroku auditora

07.07.2020 - Podprogram č. 1 - Předložení zprávy / výroku auditora

26.06.2020 - Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2021

26.06.2020 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

ze schůze ROK konané 1. 6. 2020 a zasedání ZOK konaném 22. 6. 2020

20.05.2020 - Podprogram č. 2 - Předložení zprávy / výroku auditora

Informace k povinnosti předložit zprávu / výrok auditora týkající se dotace z Podprogramu č. 2

15.05.2020 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k předložení výroku auditora, příp. vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace

11.05.2020 - Víkendový pobyt pro ovdovělé rodiny s dětmi

Nadační fond Vrba připravuje pro ovdovělé rodiny s dětmi víkendový pobyt na Moravě ve dnech 26. 6. - 28. 6. 2020.

06.04.2020 - Podávání žádostí do Podprogramu č. 2

Dodatek k vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 2

17.03.2020 - Informace poskytovatelům sociálních služeb – komunikace přes KISSoS

Otevírání dokumentů v KISSoS

11.03.2020 - COVID - informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace hejtmana OK poskytovatelům sociálních služeb na území kraje v souvislosti s mimořádnými opatřeními ve vztahu k prevenci šíření COVID – 19