Archiv aktualit

28.01.2019 - Finanční vyúčtování - Podprogram č. 2

Informace pro příjemce dotace z Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 2

24.01.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Stav formulářů "Akceptovaný"

21.01.2019 - Finanční vypořádání dotace a podklady pro výpočet vyrovnávací platby

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k finančnímu vypořádání účelové dotace na poskytování sociálních služeb v rámci Podprogramu č. 1

21.01.2019 - Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 2

Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 2

16.01.2019 - Záměr a zadání realizace procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023

Veřejnost má možnost zapojit se do procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2020

02.01.2019 - Výkazy za rok 2018 aplikace KISSoS

Dovolujeme si vás upozornit na vyplňování výkazů za rok 2018. Výkazy za rok 2018 naleznete v aplikaci KISSoS pod záložkou "Moje Výkazy" - "Výkazy k zadání".

20.12.2018 - Dobrovolníci z Olomouckého kraje převzali Křesadlo

Cena je udělována lidem, kteří dlouhodobě pracují ve prospěch druhých.

18.12.2018 - Dny dobrovolnictví v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj zvolil adventní čas k vyjádření veřejného poděkování dobrovolnickým organizacím a všem dobrovolníkům působícím v Olomouckém kraji.

13.12.2018 - Vyhlášení dotačního programu prevence kriminality MVČR obcím na rok 2019

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil dotační program, v rámci něhož může obec, město a dobrovolný svazek obcí získat státní účelově vázané finanční prostředky pro oblast prevence kriminality na rok 2019. Žádosti jsou přijímány do 15. 2. 2019 prostřednictvím elektronicky odeslaného webového formuláře a datovou schránkou.

06.12.2018 - Kraj zaveze seniory na návštěvu k sousedům

Téměř tři a půl tisíce lidí se letos zúčastnilo projektu Seniorské cestování. Výletníci se díky Olomouckému kraji mohli podívat na desítky míst v celém regionu. Na příští rok připravuje hejtmanství novinku – zájezdy rozšíří do sousedního Moravskoslezského kraje.

03.12.2018 - Koncepce podpory rozvoje paliativní péče v Olomouckém kraji

15.11.2018 - Přistoupení k Pověření SOHZ

Informace pro poskytovatele dotací/příspěvků na sociální služby z veřejných rozpočtů

© Krajský úřad Olomouckého kraje