Archiv aktualit

14.02.2020 - Vychází únorové číslo měsíčníku Krajánek

Dozvíte se v něm, koho ocenil Olomoucký kraj jako hrdiny regionu. Představí vám modernizované vlaky a projekt na požární hlásiče pro seniory. Přináší informace o dotacích na péči o těžce nemocné a o podpoře knihovnám. V souvislosti s dvacátým výročím vzniku kraje představuje tematickou výtvarnou soutěž.

17.01.2020 - Setkání k tématu „Celoživotní učení“

Ve středu 15. 1. 2020 se konalo pracovní setkání platformy pro odborné vzdělávání, celoživotní vzdělávání a kariérové poradenství

02.01.2020 - Jak se tvoří zpráva - kurz pro školy

Zde naleznete informace ke kurzu.

11.12.2019 - Vychází prosincové číslo měsíčníku Krajánek

Dovíte se v něm, čemu pomůže výtěžek z vánočního punče a kam míří další krajské dotace.

18.11.2019 - Setkání zástupců speciálních škol OK

Netradičním způsobem bylo zahájeno setkání zástupců speciálních škol na území Olomouckého kraje dne 11. 11. 2019, a to vystoupením žáků se sluchovým postižením.

11.11.2019 - Vyhlášení rozvojového programu "Podpora vzdělávání cizinců ve školách"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu pro rok 2020 na rozvojový program "Podpora vzdělávání cizinců ve školách", který je určen na podporu dětí a žáků-cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.

29.10.2019 - Workshop ke Krajskému akčnímu plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje 2019-2021

Další workshop KAP, který se konal v pondělí 21. října 2019 od 9.00 hodin v BEA centru v Olomouci informoval účastníky o aktualitách z období, kterým náš projekt zahájil druhou fázi realizace.

23.10.2019 - Hejtmanství ocenilo talentované školáky

Ohodnocení nejlepších žáků a studentů, kteří dosáhli mimořádných výsledků v krajských, celorepublikových i mezinárodních kolech soutěží a přehlídek, je jednou z forem, jak hejtmanství podporuje talentovanou mládež v regionu.

15.10.2019 - Konference DESIGN FAIR

Cílem designu je co nejúčelněji propojit funkční a estetickou stránku navrhovaného předmětu či systému. Vyžaduje proto jak technické, tak výtvarné schopnosti a znalosti a v současné době úzce souvisí také s propagací a reklamou.

01.10.2019 - EXCELENCE SŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu pro rok 2020 na poskytnutí neinvestiční dotace z rozvojového programu „Excelence středních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“.

19.09.2019 - Pozvánka na VIII. ročník Krajské konference primární prevence

Zde naleznete pozvánku na akci.

03.09.2019 - EXCELENCE ZŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu pro rok 2019 na poskytnutí dotace z rozvojového programu „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“.