Archiv aktualit

18.01.2019 - Kraj probíral rozvoj škol a budoucí evropskou podporu

Zástupci kraje, obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, olomoucké aglomerace, církví a dalších organizací diskutovali o novém programovém období EU po roce 2020 a Národním investičním plánu. Na Regionální stálé konferenci se sešli v Olomouci 15. ledna. Velká pozornost byla věnována rozvoji středních škol.

10.01.2019 - Regionální stálá konference bude jednat příští týden v Olomouci

V Olomouci se v úterý 15. ledna 2019 uskuteční v pořadí již čtrnácté zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK). Zástupci kraje, obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce a dalších organizací z našeho regionu se sejdou poprvé v novém složení po volbách do obecních zastupitelstev a budou také volit místopředsedu konference.

03.01.2019 - Nové video na kanále „Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL“

Společný sekretariát programu zveřejnil na kanále Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL nový tutoriál - webinář s názvem Jak vést efektivní komunikaci na stránce Facebook pro Program Interreg V-A Česká republika – Polsko.

19.12.2018 - V programu přeshraniční spolupráce s Polskem lze čerpat dotace na vzdělávání

Školy a vzdělávací zařízení mohou v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko předkládat svoje projektové záměry v otevřené výzvě v prioritní ose 3 s názvem Vzdělávání a kvalifikace. Cílem realizovaných projektů musí být zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

18.12.2018 - Přímý přenos ze semináře k dotacím MMR ČR

Dne 19. 12. 2018 se v Praze uskuteční seminář k národním dotačním titulům MMR

07.12.2018 - Seminář zvýšil informovanost příjemců programu Interreg V-A ČR-Polsko

Dne 6. prosince uspořádal Olomoucký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky seminář pro příjemce. Seminář byl určen těm, kterým Monitorovací výbor programu Interreg V-A Česká republika – Polsko schválil v měsíci říjnu spolufinancování projektu v oblasti spolupráce institucí a komunit nebo v oblasti vzdělávání a kvalifikace.

07.12.2018 - Přípravy na čerpání z Norských fondů v oblasti životního prostředí pokračují

Letošní podzim se pro Norské fondy nesl ve znamení příprav základních dokumentů, výměny zkušeností i navazování partnerství. V plném proudu je příprava dohody o programu, jejíž podpis je základním kamenem pro zahájení čerpání prostředků.

30.11.2018 - Fondy EHP - předběžné oznámení o otevřených výzvách v rámci Programu Zdraví

Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Norským institutem veřejného zdraví oznamují záměr vyhlásit v polovině roku 2019 první výzvy pro předkládání žádostí o grant v rámci Programu Zdraví, který je realizován v rámci EHP fondů 2014 – 2021.

30.11.2018 - Seminář přilákal stovku zájemců o dotace

Více než sto účastníků z území Olomouckého, Zlínského, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje shlédlo prezentaci na semináři Možnosti podpory z dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro rok 2019, který se uskutečnil ve čtvrtek 29. 11. 2018.

21.11.2018 - Řídící výbor Memoranda o vzájemné spolupráci v aktivitách v oblasti Smart City jednal o možnostech spolupráce v oblasti chytrých řešení

Dne 24. 10. 2018 se setkal řídící výbor Memoranda o vzájemné spolupráci v aktivitách v oblasti Smart City.

15.11.2018 - Výzva Interreg EUROPE Peer Review nabízí spolupráci

Výzva je vhodná pro organizace zodpovědné za provádění místních a regionálních politik, řízení strukturálních fondů apod. Máte zájem o rady jak nejlépe aplikovat svoji politiku? Chtěli byste se kontaktovat s jinými regiony a získat více informací o jejich postupech? Pokud ano, služba Interreg Europe Policy Learning Platform je tu pro vás. Do 31. října 2018 můžete poslat svoji žádost na experty.

15.11.2018 - Národní Info den ke 3. výzvě Interreg DANUBE

Program Interreg DANUBE pořádá dne 27. listopadu v ABF v Praze Národní Info den ke třetí výzvě předkládání návrhů, která bude brzy otevřena. Výzva bude omezena v některých Specifických cílech, jejich výčet naleznete v příloze „Specifikace výzvy“.

© Krajský úřad Olomouckého kraje