Archiv aktualit

04.10.2022 - Koho se týkají nové povinnosti směrnice o kybernetické bezpečnosti – NIS2

Dosavadní regulace kybernetické bezpečnosti byla v České republice koncipována pro poměrně úzkou skupinu několika stovek nejdůležitějších a nejvýznamnějších organizací s velkým dopadem na celou společnost. Směrnice NIS2 přináší nový pohled na tuto problematiku.

20.09.2022 - Nová směrnice Evropská unie o kybernetické bezpečnosti – NIS2

Evropská unie již v roce 2016 přijala směrnici o bezpečnosti sítí a informací, tzv. směrnici NIS (Network and Information Security). V České republice již v té době existoval zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a proto muselo dojít k jeho novelizaci. Velkou výhodou pro Českou republiku bylo, že jako jeden z mála členských států měla v této oblasti díky zmíněnému zákonu zkušenosti, a proto také mohla významně přispět k obsahu první směrnice NIS.

02.05.2022 - Odbor informačních technologií zveřejnil ročenku za rok 2021

Odbor informačních technologií každoročně vydává ročenku. Poskytuje řadu zajímavých informací, které vypovídají o činnosti Odboru informačních technologií, službách, poskytovaných uživatelům Krajského úřadu Olomouckého kraje, organizacím zřizovaných Olomouckým krajem i veřejnosti.

14.04.2022 - Ministerstvo vnitra schválilo první čtyři poskytovatele veřejné části státního cloudu

Ministerstvo vnitra schválilo čtyři první poskytovatele komerční části státního cloudu. Ti státu budou moci nabízet cloudové služby (IaaS, Infrastructure as a service, infrastruktura jako služba, PaaS, Platform as a service, platforma jako služba i SaaS, Software as a service, software jako služba) pro systémy, které si stát nechce či nemůže provozovat sám ve státní části chystaného cloudu.

07.03.2022 - ZLATÝ ERB 2022 – prodloužení uzávěrky soutěže

Na základě několika žádostí zástupců měst a obcí, kdy minulý i tento týden je poznamenaný událostmi na Ukrajině, pořadatelé rozhodli o prodloužení uzávěrky soutěže. Přihlášky je tedy možné zasílat do pondělí 14. března do 14. hod. Ostatní termíny zůstávají v platnosti.

28.01.2022 - ZLATÝ ERB 2022 – ROČNÍK SLUŽEB – výrazná změna hodnotících kritérií

24. ročník Zlatého erbu 2022 se pořadatelé rozhodli na základě široké diskuze jak s hodnotiteli, tak se samotnými účastníky soutěže výrazně inovovat a zjednodušit hodnotící kritéria. Hodnotit se bude především informační hodnota pro občany a pro návštěvníky obce.

10.12.2021 - PF 2022

03.11.2021 - EGOVERNMENT THE BEST 2021

Magazín Egovernment pořádá už 16. ročník soutěže. Egovernment The Best 2021 je soutěžní sbírka nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR.

14.09.2021 - Dny otevřených dat EU

První ročník „Dnů otevřených dat EU“ se bude konat ve dnech 23.–25. listopadu 2021. Akce poslouží jako centrum poznatků o otevřených datech, které mohou využít subjekty z veřejného sektoru a přínosy tak předat dál občanům a podnikům.

02.07.2021 - Organizační změny 2021

Od 1. 7. 2021 dochází k organizačním změnám v rámci Krajského úřadu Olomouckého kraje. Změny jsou poměrně rozsáhlé a dotýkají velkého počtu zaměstnanců.

09.06.2021 - Zlatý erb 2021 zahájení hodnocení

V úterý 1. 6. 2021 zahájila krajské porota hodnocení webů a elektronických služeb přihlášených měst a obcí. Hlasování bude probíhat do čtvrtku 24. 6. 2021. Letošní ročník soutěže je ovlivněn pandemickou situací a jeho průběh je oproti minulým ročníkům časově posunut.

22.04.2021 - Zlatý erb – prodloužení termínu uzávěrky přihlášek

Pořadatel soutěže, Český zavináč, z. s., rozhodl vzhledem k současné situaci posunout termín uzávěrky přihlášek do 28. 5. 2021. Krajské ceremoniály by tedy mohly proběhnout 28.6. – 20.9.2021 , celostátní porota bude hodnotit 23.6. – 10.9.2021.