Archív 2016

Výkaznictví

Soubor typu pdfMetodika Křížových kontrol PAP a PKP - 21. 12. 2015(685,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled vazeb KRK - (aktualizace 6. 4. 2016)(689,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 k Metodice tvorby PAP - 2016 - Partneři PAP(426,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika tvorby PAP s vyznačením změn - 2016(629,2 kB)stáhnout

Pilotní sběr dat 2016

Soubor typu pdfVýčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektu 2016 - PO OK(319 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚčtový rozvrh - 2016(352,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚčelové znaky - 2016(381,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfORJ PO - 2016(144 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi ke sběru dat 13.9.2016(283,4 kB)stáhnout

Legislativa

Soubor typu pdfČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech - rok 2016 se změnami(81,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 702 - Otevírání a uzavírání úč. knih - rok 2016 se změnami(70,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 703 - Transfery - rok 2016 se změnami(113,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 704 - Fondy účetní jednotky - rok 2016 se změnami(96,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 705 - Rezervy - rok 2016 (72,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 706 - Opravné položky a vyřaz. pohledávek - rok 2016 se změnami(82,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 707 - Zásoby - rok 2016 se změnami(90,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - rok 2016 se změnami(347,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 709 Vlastní zdroje - rok 2016 se změnami(118,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 710 - Dlouh. nehm. maj. a dlouh. hm. maj. - 2016(129,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřevodový můstek 2016 (ČÚS č. 702)(221,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 270/2010 Sb. - rok 2016(108,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 410/2009 Sb. - s vyznačenými změnami 2016(409,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 383/2009 Sb. - s vyznačením změn 2016(329,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 312/2014 - s vyznačením změn 2016(441,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 312/2014 - Příloha č. 2 - změny 2016(448,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 312/2014 - Příloha č. 3 - změny 2016(368,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 312/2014 - Příloha č. 5 - změny 2016(163,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 410/2009 Sb. - Příloha č. 1 - se změnami 2016(203,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 410/2009 Sb. - Příloha č. 2 - 2016(307,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 410/2009 Sb. - Příloha č. 3 - 2016(173,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 410/2009 Sb. - Příloha č. 4 - 2016(230,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 410/2009 Sb. - Příloha č. 5 - se změnami 2016(468,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 410/2009 Sb. - Příloha č. 6 - 2016(171,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 410/2009 Sb. - Příloha č. 7 - se změnami 2016(239,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 383/2009 Sb. - Příloha 2a PAP - změny 2016(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 383/2009 Sb. - Příloha 3a PKP - změny 2016(560,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 383/2009 Sb. - Příloha 3b - změny 2016(144,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. - rok 2016(511 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. - rok 2016(455,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKonsolidační manuál - verze 2.1 (12. 2. 2016)(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNovela zákona o účetnictví (2016)(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNovela vyhlášky o inventarizaci (2016)(35,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNovela vyhlášky č. 410/2009 Sb. (2016)(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNovela vyhlášky o účetních záznamech (2016)(9,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNovela vyhlášky o konsolidaci (2016)(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZákon o účetnictví platný pro rok 2016 (celé znění)(280,6 kB)stáhnout

Finanční zpravodaj

Soubor typu pdfFinanční zpravodaj č. 3/2016(583 kB)stáhnout


Poslední změna 03. 01. 2017 10:18:29