Archív 2015

Aktuální informace

03.06.2015 - MF ČR - atributy PO

Výkaznictví

Soubor typu pdfMetodika tvorby PAP s vyznačením změn 2015(585,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 k Metodice tvorby PAP 2015 - Partneři(426,7 kB)stáhnout

Metodika

Soubor typu pdfInformace GFŘ(401 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPresentace DPH - účto PO(6,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDPH v účetnictví příspěvkové organizace - KÚOK 14. 1. 2015(688,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 703 Transfery - 16. 3. 2015(92,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 707 - 18. 3. 2015(90,1 kB)stáhnout

Pilotní sběr dat 2015

Soubor typu pdfÚčtový rozvrh 2015(444,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚčelové znaky - 24. 2. 2015(70,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPortál PO - 16. 2. 2015(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfCentrální nákup - 16. 2. 2015(342,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZásady řízení - porada 16. 2. 2015(186,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZápis z porady ekonomů PO(89,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfORJ PO - 13. 3. 2015(42,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZápis z porady - 26. 2. 2015(110 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPorada 20. - 21. 4. 2015(103,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAktuality 2015 - Porada 20. - 21. 4. 2015(78,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPorada ekonomové PO - 20. - 21. 4. 2015(285,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika Gordic PO(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPorada PO, zřizovaných Olomouckým krajem 2015(131,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi ke sběru dat - 28. 12. 2015(111,6 kB)stáhnout

Legislativa

Soubor typu docxVyhláška č. 410/2009 Sb. ve znění pro rok 2015(139,4 kB)DOCX | PDF
Soubor typu xlsxPříloha č. 1 (410/2009) - Rozvaha 2015(92,3 kB)XLSX | PDF
Soubor typu xlsxPříloha č. 2 (410/2009) - Výkaz zisku a ztráty 2015(79,9 kB)XLSX | PDF
Soubor typu xlsPříloha č. 3 (410/2009) - Přehled o peněžních tocích 2015(38 kB)XLS | PDF
Soubor typu xlsPříloha č. 4 (410/2009) - Přehled o změnách vlastního kapitálu 2015(38 kB)XLS | PDF
Soubor typu xlsxPříloha č. 5 (410/2009) - Příloha 2015(296 kB)XLSX | PDF
Soubor typu xlsPříloha č. 6 (410/2009) - Přehled tvorby a použití fondu privatizace 2015(37 kB)XLS | PDF
Soubor typu xlsPříloha č. 7 (410/2009) - Směrná účtová osnova 2015(86 kB)XLS | PDF
Soubor typu pdfVyhláška č. 383/2009 Sb. ve znění pro rok 2015(562,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha 2a PAP - 2015(622,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha 3a PKP - 2015(307,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č.312/2014 Sb.(414,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 k vyhlášce č. 312/2014(143,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 k vyhlášce č. 312/2014(443,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 k vyhlášce č. 312/2014(164,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 4 k vyhlášce č. 312/2014(143,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 k vyhlášce č. 312/2014(161,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 701 Účty a zásady účtování na účtech - rok 2015(82,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih - rok 2015 se změnami(87,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 703 Transfery - rok 2015 se změnami(119,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 704 Fondy účetní jednotky - rok 2015(91,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 705 Rezervy - rok 2015 se změnami(74,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek - rok 2015 se změnami(85,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 707 Zásoby - rok 2015 se změnami(89,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku - rok 2015 se změnami(263,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 709 Vlastní zdroje - rok 2015 se změnami(110,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 710 Dlouh. nehm. a dlouh. hm. majetek - rok 2015 se změnami(122,4 kB)stáhnout

Finanční zpravodaj

Soubor typu pdfFinanční zpravodaj 5/2014(145,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfFinanční zpravodaj 7/2015(117,7 kB)stáhnout


Poslední změna 10. 05. 2016 09:01:32