Aktuální informace o územní dostupnosti sociálních služeb v Olomouckém kraji

23. 09. 2014

Územní dostupnost sociálních služeb v Olomouckém kraji, která bude graficky znázorněna v „Mapách územní dostupnosti“ v členění dle jednotlivých druhů služeb, je v současné době aktualizována. Mapy územní dostupnosti budou ihned po ukončené aktualizaci zveřejněny na webových stránkách Olomouckého kraje v sekci Střednědobé plánování sociálních služeb.


Poslední změna 24. 09. 2014 08:40:05