Aktualizace sítě sociálních služeb Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo svým usnesením UZ/8/62/2017  ze dne 18. 12. 2017 revidovaný Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje.

Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje stanovuje pravidla a podmínky aktualizace sítě sociálních služeb Olomouckého kraje v rámci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje. Definuje proces zařazení, vyřazení a aktualizace jednotek sociálních služeb v rámci sítě, včetně povinných náležitostí jednotlivých žádostí a způsob jejich hodnocení.

Soubor typu pdfPostup pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji(1 MB)stáhnout

Kontakty

Bc. Kateřina Gajdošová

střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 567 k.gajdosova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 806

Mgr. et Mgr. Jan Zelinka

referent plánování a koordinace sociálních služeb
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 485 j.zelinka@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 810

Mgr. Petra Hemžská

tvorba a aktualizace sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 682 p.hemzska@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 806


Poslední změna 30. 04. 2021 12:24:43