Aktualizace sítě sociálních služeb a způsob a proces pověřování OK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo svým usnesením č. UZ/11/89/2022 ze dne 26. 9. 2022 revidovaný Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje.

Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje stanovuje pravidla a podmínky aktualizace sítě sociálních služeb Olomouckého kraje v rámci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje. Definuje proces zařazení, podmíněného zařazení, vyřazení, podmíněné aktualizace a aktualizace jednotek sociálních služeb v rámci sítě.

 

Soubor typu pdfPOSTUP pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje(1,3 MB)stáhnout

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo svým usnesením č. UZ/11/88/2022 ze dne 26. 9. 2022 Metodiku pro způsob a proces pověřování, která definuje postup Olomouckého kraje v oblasti pověřování poskytováním SOHZ podniků.

Soubor typu pdfMetodika pro způsob a proces pověřování(703,6 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Kateřina Gajdošová

střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 567 k.gajdosova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 810

Mgr. Petra Hemžská

tvorba a aktualizace sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 682 p.hemzska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 806


Poslední změna 05. 10. 2022 09:37:16