Aktualizace příručky pro příjemce dotace Programu Interreg V-A ČR-Polsko – verze 8

07. 06. 2021

Příručka pro příjemce je určená všem partnerům projektu, obsahuje veškeré důležité informace potřebné k realizaci projektu a čerpání peněz z prostředků EU prostřednictvím Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Kromě informací spojených s realizací projektu jsou v příručce uvedeny také vzory jednotlivých dokumentů (Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Smlouva o projektu, zprávy o realizaci projektu, soupiska dokladů, žádost o platbu apod.) Pro všechny partnery, kteří se realizace projektu spolufinancovaného z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko účastní, jsou ustanovení Příručky pro příjemce dotace včetně všech jejích příloh závazná.

Aktuálně platná verze Příručky pro příjemce dotace Programu Interreg V-A ČR-Polsko včetně přehledu změn je dostupná na stránkách Programu ZDE.


Poslední změna 07. 06. 2021 10:37:38