Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2021

26. 06. 2020

Dne 22. června 2020 Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2021. Jedná se o jednoletý prováděcí dokument Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021 – 2023.

Obsahem Akčního plánu je:

  1. Aktualizovaná síť sociálních služeb na území OK;
  2. celkové náklady na poskytování sociálních služeb v OK a vymezení předpokládané výše krajem požadované dotace na poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb na příslušný rozpočtový rok a předpokládaný požadavek na následující 2 rozpočtové roky;
  3. seznam opatření střednědobého plánu naplněných v daném roce;
  4. Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK.

Akční plán je uveden v příloze této aktuality a rovněž jej naleznete na tomto odkaze.

Soubor typu pdfAkční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2021(2,6 MB)stáhnout


Poslední změna 26. 06. 2020 10:33:46