Aby se zde dobře žilo. Seminář přiblížil podporu rodinám

09. 11. 2023

Zástupci pětatřiceti vesnic a měst z Olomouckého kraje se zúčastnili listopadového semináře, který jim na krajském úřadě přiblížil projekt audit familyfriendlycommunity (obec přátelská rodině). Ten se zaměřuje především na to, jak mohou samosprávy rodinám zpříjemnit život. A představil i některé novinky – třeba užitečnou auditorskou službu.

„Způsobů, jak podpořit prorodinný život, je celá řada. Nemusí jít nutně jen třeba o projekty stavby nových dětských hřišť, ale také o iniciativy, které jsou zaměřené na společné trávení volného času mezi dětmi, dospělými a seniory. Seminář se zaměřil na to, jak takové projekty realizovat a jak na ně čerpat dotační podporu,“ uvedl Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro sociální oblast.

Zájemci o zapojení do projektu audit familyfriendlycommunity zároveň mohou využít auditní službu, která odhalí, jaké mezery obce či města v rodinné politice mají.

Audit je rozšířením podpory obcí ze strany kraje a má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek života rodin. Významnou výhodou auditu je pomoc v realizaci těch opatření, která si obec na základě systematicky provedené analýzy sama zvolí a se souhlasem rady nebo zastupitelstva po dobu tří let realizuje a naplňuje,“ dodal Jan Šafařík, náměstek Olomouckého kraje pro rozvoj venkova.

Aby se zde dobře žilo. Seminář přiblížil podporu rodinám
Aby se zde dobře žilo. Seminář přiblížil podporu rodinám
Aby se zde dobře žilo. Seminář přiblížil podporu rodinám
Aby se zde dobře žilo. Seminář přiblížil podporu rodinám
Aby se zde dobře žilo. Seminář přiblížil podporu rodinám
Aby se zde dobře žilo. Seminář přiblížil podporu rodinám
Aby se zde dobře žilo. Seminář přiblížil podporu rodinám
Aby se zde dobře žilo. Seminář přiblížil podporu rodinám
Aby se zde dobře žilo. Seminář přiblížil podporu rodinám


Poslední změna 10. 11. 2023 09:42:58