5. KREATIVNÍ EVROPA (kultura a památky)

Na jaké oblasti podpory se program zaměřuje?

Program vytváří jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher a soustředí se na maximální využití synergií mezi různými sektory a zvýšení účinnosti poskytované podpory. Program Kreativní Evropa cílí primárně na profesionály z oblasti kultury a médií. Obsahem projektů mohou být odborné konference, semináře a setkání, která povedu k distribuci kultury české i evropské v Evropě i mimo ni.

Jaké je podporované území?

  1. Členské státy EU – 28 zemí

  2. Členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)

  3. Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

  4. Partnerské země sousedící s EU - Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina, Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko, Rusko

Jaká je celková alokace programu?

1,5 mld. EUR.

Kdo může žádat o podporu?

Finanční podporu může získat každá společnost nebo organizace, jejíž projekt splní kritéria stanovená pro přidělení této podpory. O podporu je možné žádat pouze
v rámci pravidelně vypisovaných výzev k předkládání žádostí. Program Kreativní Evropa není otevřen pro žádosti jednotlivců.

Kde můžete získat informace k programu?

Národní filmový archiv
Národní 28, 110 00 Praha 1

E-mail: media@kreativnievropa.cz

Institut umění – Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1

E-mail: kultura@kreativnievropa.cz

Web programu: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

Národní web programu: http://www.kreativnievropa.cz/


Poslední změna 09. 01. 2017 11:21:57