21. ročník soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje byl zahájen

23. 03. 2015

Dne 10. března 2015 byl slavnostně zahájen již 21. ročník tradiční soutěže Vesnice roku. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech - krajské a celostátní. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa.

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Přihlášky je možné podávat do 30. dubna 2015. Hodnocení krajských kol proběhne v rozmezí od začátku května do konce června 2015.

Olomoucký kraj tuto soutěž dlouhodobě podporuje a v letošním roce uvolnil z rozpočtu 500 tis. Kč. Druhé a třetí místo v krajském kole soutěže obdrží finanční dar ve výši 100 tis. Kč, dále kraj udělí speciální finanční ocenění čtyřem obcím ve výši 50 tis. Kč. Olomoucký kraj se bude podílet také na spolufinancování nákladů na uspořádání slavnostního vyhlášení vítězů krajského kola soutěže ve vítězné obci částkou ve výši 100 tis. Kč.

Za Olomoucký kraj byla do hodnotitelské komise nominována Ing. Adéla Klásová z oddělení regionálního rozvoje. V případě zájmu o bližší informace ji prosím kontaktujte na telefonním čísle 585 508 322, 725 927 489 nebo e-mailu a.klasova@kr-olomoucky.cz. Veškeré informace týkající se soutěže v Olomouckém kraji budou zveřejňovány také na webových stránkách kraje www.olkraj.cz.

Komplexní informace k soutěži včetně přihlášky, harmonogramu, podmínek a ocenění naleznete také na webu Vesnice roku http://vesniceroku.cz/.

 

 


Poslední změna 23. 03. 2015 15:43:01