12_01_05_Podpora kinematografie (příjem žádostí 17.1. - 31. 1. 2024)

Název

12_01_05_Podpora kinematografie

AnotaceDůvodem vyhlášení dotačního titulu je podpora a motivace filmařů k využití území turistických regionů Jeseníky a Střední Morava pro natáčení audiovizuálních děl. Tím dochází k druhotné podpoře regionální ekonomiky odběrem služeb a zboží filmaři v daném místě. Audiovizuální dílo může být navíc jedním z nástrojů propagace daného místa. Filmový turismus, tedy cesty do míst, kde se natáčely populární filmy a televizní seriály, se v posledních letech stává oblíbeným a přivádí do regionu nové návštěvníky. Proto je podpora filmových štábů v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.
Termín příjmu žádostí17. - 31. 1. 2024
Způsob podání žádostiPřes portál komunikace pro občany (RAP)
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze: a) fyzická osoba, která: I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, II. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a III. má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje, nebo má sídlo či provozovnu na území Olomouckého kraje, nebo má trvalý pobyt či sídlo nebo provozovnu 3 mimo území Olomouckého kraje, ale výstupy akce/činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost. b) právnická osoba, kterou je: I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje, II. dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, III. jiná právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je výroba AVD a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo IV. jiná právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je výroba AVD a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy akce/činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.
Termín semináře2024-01-08 14:00
Místo seminářeZasedací místnost Rady Olomouckého kraje, 10. patro
PravidlaPravidla DT 5 - Podpora kinematografie.pdf
Žádost vzorVzor žádosti DT 5.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Soubor typu pdfPrezentace DT_12_01_05 Kinematografie (745,5 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. David Záleský

mezinárodní spolupráce
Odbor kancelář hejtmana
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
   585 508 215 d.zalesky@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 431


Poslední změna 15. 12. 2023 09:07:02