1. Úplný název povinného subjektu: Olomoucký kraj

Olomoucký kraj

- územní samosprávný celek

Krajský úřad Olomouckého kraje

- orgán Olomouckého kraje

Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje i do její severní části. Jeho rozloha činí 5 267 km2. Z hlediska správního tvoří spolu se Zlínským krajem Region soudržnosti NUTS II - Střední Morava. Člení se na 5 okresů (Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk). Území Olomouckého kraje je tvořeno 13 správními obvody obcí s rozšířenou působností (Hranice, Jeseník, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh). V kraji je 402 obcí. Sídelním městem je Statutární město Olomouc. Počet obyvatel Olomouckého kraje je 634 718 (k 31. 12. 2015).

Další aktualizované statistické informace o Olomouckém kraji jsou zveřejněny na webu Krajské správy Českého statistického úřadu v Olomouci zde.

 


Poslední změna 13. 06. 2016 08:49:10

© Krajský úřad Olomouckého kraje