06_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2024 (příjem žádostí 15.1. - 26.1.2024)

Název

06_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2024

AnotaceZ dotačního programu je možné žádat o finanční podporu určenou na investiční dotace, kofinancované z Národní sportovní agentury, v oblasti výstavby a rekonstrukcí tělovýchovných a sportovních zařízení, zaměřenou cíleně na zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost v obcích a městech Olomouckého kraje.
Termín příjmu žádostí15.1. - 26.1.2024
Způsob podání žádosti
06_08_Způsob podání žádosti.pdf
Oprávnění žadatelé
06_08_Okruh oprávněných žadatelů v dotačním programu.pdf
Termín semináře3. 1. 2024 od 9:00 (nutná rezervace na email: p.zatloukal@olkraj.cz)
Místo seminářeKongresový sál KÚOK
Pravidla06_08_Pravidla DP.pdf
Žádost vzor06_08_Vzor žádosti.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

Vyhodnocení06_08_Vyhodnocení žádosti.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
06_08_Závěrečná zpráva.pdf

Vzory veřejnoprávních smluv

Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy na akci obcím, městysům, městům(227,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy na akci pro právnické osoby(235,8 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Petr Zatloukal Ph.D.

referent dotací oddělení sportu a volného času
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 552 p.zatloukal@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 922


Poslední změna 13. 12. 2023 13:09:28