06_01_02 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport (příjem žádostí 23.10. - 3.11.2023)

Název

06_01_02 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport

AnotaceCílem dotačního programu je podpora celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji a podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program vychází z Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji, z usnesení Komise pro mládež a sport a z Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje.
Termín příjmu žádostí23.10. - 3.11.2023 (do 12:00)
Způsob podání žádosti
06_01_02_Podání žádosti.pdf
Oprávnění žadatelé
06_01_02_Okruh oprávněných žadatelů DT2.pdf
Termín semináře16.10.2023 ve 14:00
Místo seminářeKongresový sál
Pravidla06_01_02_ Pravidla DT2.pdf
Vzory smluv06_01_02 Vzor veřejnoprávní smlouvy sml. na činnost DT2.pdf
Žádost vzor06_01_02_ Vzorová žádost DT2.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

Vyhodnocení06_01_02_Vyhodnocení žádosti DT2.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
06_01_02_Závěrečná zpráva.pdf

Kontakty

Mgr. Romana Holubová

referent dotací, olympiády dětí a mládeže
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 607 r.holubova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 920


Poslední změna 20. 09. 2023 11:56:25