06_01_01 Podpora celoroční sportovní činnosti (příjem žádostí 23.10. - 3.11.2023)

Název

06_01_01 Podpora celoroční sportovní činnosti

AnotaceCílem dotačního programu je podpora celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji a podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program vychází z Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji, z usnesení Komise pro mládež a sport a z Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje.
Termín příjmu žádostí23.10. - 3.11.2023 (do 12:00)
Způsob podání žádosti
06_01_01 Podani zadosti DT1.pdf
Oprávnění žadatelé
06_01_01 Okruh opravnenych zadatelu DT1.pdf
Termín semináře16.10.2023 ve 14:00
Místo seminářeKongresový sál KÚOK
Pravidla06_01_01 Pravidla DT1.pdf
Vzory smluv06_01_01 Vzorova smlouva DT1.pdf
Žádost vzor06_01_01 Vzorova zadost RAP DT1.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

Vyhodnocení06_01_01 Vyhodnoceni zadosti DT1.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
06_01_01 Vzor zaverecne zpravy k vyuctovani.docx

Návod pro uživatele

Soubor typu pdf06_01_01 Vzorová žádost DT1_navod pro zadatele.pdf(714,9 kB)stáhnout

Kontakty

Lenka Buryánková DiS.

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 557
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 920


Poslední změna 16. 10. 2023 08:16:30