04_04 Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2024 (příjem žádostí 17.1. – 16.2.2024)

Název

04_04_Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2024

AnotaceV rámci dotačního programu budou podporovány činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase, bude zabezpečena podpora naplňování cílů naplňování cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje a v souladu s programovým prohlášením Rady Olomouckého kraje, podpora rozvoje práce s dětmi a mládeží, neformálního a zájmového vzdělávání na krajské úrovni, podpora nabídky volnočasových aktivit, jak v rámci členské základny jednotlivých organizací, tak i aktivit určených pro neorganizované děti a mládež ve volném čase (podpora celoroční činnosti i jednorázových akcí, včetně táborů) a podpora realizace projektů na krajské, regionální i místní úrovni organizacím pracujícím s dětmi a mládeží, které naplňují cíle a priority dotačního programu.
Termín příjmu žádostí17. 1. - 16. 2. 2024
Způsob podání žádostiZpůsob podávání žádostí o dotace je upraven v čl. 3 část A odst. 4 Zásad.
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze: a) nestátní nezisková organizace, jejíž sídlo se nachází na území Olomouckého kraje, ve svých stanovách má přímo zakotvenou volnočasovou práci s dětmi a mládeží jako hlavní poslání a náplň činnosti organizace a patří k některému z níže uvedených typů: • spolkům, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, • ústavům, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, • obecně prospěšným společnostem, zřízeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. b) právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení – dům dětí a mládeže (středisko volného času) se sídlem v Olomouckém kraji, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele.
Termín semináře10. 1. 2023 v 15:30 hod.
Místo seminářeOnline seminář prostřednictvím Microsoft Teams
PravidlaPravidla dotačního programu.pdf
Žádost vzorPříloha č. 1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 2024.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníPřehled schválených dotací dle usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 4. 2024.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Vzory smluv

Soubor typu pdfPříloha č. 2 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytytnutí dotace na akci právnickým osobám.pdf(495,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci příspěvkovým organizacím.pdf(497 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 4 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytytnutí dotace na činnost právnickým osobám.pdf(493,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost příspěvkovým organizacím.pdf(495,6 kB)stáhnout

Power-pointová prezentace ke školícímu semináři dne 10. 1. 2024

Soubor typu pptSeminář k dotačnímu titulu 10. 1. 2024(354,5 kB)stáhnout

Kontakty

PhDr. Ladislav Spurný

primární prevence ve školství, Talent Olomouckého kraje, dotační program na podporu práce s dětmi a mládeží
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 545 l.spurny@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1015


Poslední změna 10. 01. 2024 13:44:54