6.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – závěrečný účet

Usnesení č. UZ/16/8/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje  

a) závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2018 dle příloh č. 1–14

b) použitelný zůstatek na bankovních účtech dle Přílohy č. 1

c) finanční prostředky z finančního vypořádání na základě veřejnoprávních smluv za rok 2018 dle Přílohy č. 10

d) finanční prostředky z finančního vypořádání příspěvkových organizací za rok 2018 dle Přílohy č. 9

e) zapojení části použitelného zůstatku na bankovních účtech, zapojení finančních prostředků z finančního vypořádání na základě veřejnoprávních smluv a zapojení finančních prostředků z finančního vypořádání příspěvkových organizací v celkové výši 198 955 254,72 Kč do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2019 dle Přílohy č. 11

f) zůstatek nevyčerpaného nájemného Středomoravské nemocniční, a.s., a jeho zapojení do rozpočtu roku 2019 ve výši 12 312 608,49 Kč dle Přílohy č. 11

g) zůstatek Fondu sociálních potřeb za rok 2018 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2019 ve výši 2 159 266,78 Kč dle Přílohy č. 5

h) zůstatek Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje za rok 2018 ve výši 33 317 733,73 Kč dle Přílohy č. 6

i) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 2018 dle Přílohy č. 8

j) navržené příděly do fondů příspěvkových organizací dle Přílohy č. 13


 
3

souhlasí s celoročním hospodařením Olomouckého kraje za rok 2018, a to bez výhrad


 


Důvodová zpráva: 6. - Závěrečný účet 2018 - důvodová zpráva.doc
Přílohy:
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 01 (bilance ).xlsx
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 02 (sestava).docx
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 03 (financování).xls
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 04 (úvěry).xlsx
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 05 (sociální fond).xls
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 06 (fond voda).xls
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 07 (majetek).xls
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 08 (FV).xls
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 09 (finanční vypořádání PO).xlsx
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 10 (dotace).xlsx
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 11 (přebytek).xlsx
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 12 (závazné ukazatele).xlsx
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 13 (financování hospodaření PO).xls
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 13a)-1 (PO školství - sumář).xlsx
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 13a)-2 (PO školství - Olomouc).xlsx
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 13a)-3 (PO školství - Prostějov).xlsx
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 13a)-4 (PO školství - Přerov).xlsx
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 13a)-5 (PO školství - Šumperk).xlsx
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 13a)-6 (PO školství - Jeseník).xlsx
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 13b) (PO sociální).xlsx
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 13c) (PO kultura).xlsx
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 13d) (PO zdravotnictví).xlsx
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 13e) (PO doprava).xlsx
6. - Závěrečný účet 2018 - Příloha č. 14 (zpráva o přezkoumání) - anonymizováno.docx