3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Usnesení č. UZ/13/3/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období


 


Důvodová zpráva: 3. - Zpráva o činnosti ROK-ZOK 17-12-18 - OKH.docx
Přílohy:
3. - Příloha č. 01-USNESENÍ 50. ROK 17-09-2018_str 2-10.docx
3. - Příloha č. 02-USNESENÍ 51. ROK 15-10-2018_str 11-43.docx
3. - Příloha č. 03-USNESENÍ 52. ROK 29-10-2018_str 44-70.docx
3. - Příloha č. 04-USNESENÍ 53. ROK 12-11-2018_str 71-100.docx
3. - Příloha č. 05-USNESENÍ 54. ROK 26-11-2018_str 101-168.docx
3. - Příloha č. 06-USNESENÍ 55. ROK 10-12-2018.docx