8.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny

Usnesení č. UZ/16/10/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí  

a) důvodovou zprávu

b) rozpočtové změny v Příloze č. 1, Příloze č. 2 a Příloze č. 3


 
2

schvaluje rozpočtové změny v Příloze č. 4 a Příloze č. 5


 


Důvodová zpráva: 8.1. - Rozpočtové změny 2019 - OE Z 24.6.2019.docx
Přílohy:
8.1. - Rozpočtové změny 2019 - OE Z 24.6.2019.xlsx