3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Usnesení č. UZ/16/3/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období


 


Důvodová zpráva: 3. - Zpráva o činnosti ROK-ZOK 24-06-19 - OKH.docx
Přílohy:
3. - Příloha č. 01-USNESENÍ 64 ROK 29-04-2019_str 2-8.docx
3. - Příloha č. 02-USNESENÍ 65 ROK 20-05-2019_anonymizovaná verze.docx
3. - Příloha č. 03-USNESENÍ 66 ROK 03-06-2019_anonymizovaná verze.docx
3. - Příloha č. 04-USNESENÍ 67 ROK 17-06-2019_anonymizovaná verze.docx