8.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová, MBA
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Individuální dotace a návratná finanční výpomoc z rozpočtu Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/17/16/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2020 dle přílohy č. 1


 
3

schvaluje Vzorovou žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje dle přílohy č. 2


 
4

schvaluje vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s rozdělením dle příjemce individuální dotace a s rozdělením na typ dotace:

a) Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na celoroční činnost fyzické osobě nepodnikateli dle přílohy č. 3

b) Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na akci fyzické osobě nepodnikateli dle přílohy č. 4

c) Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na celoroční činnost fyzické osobě podnikateli dle přílohy č. 5

d) Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na akci fyzické osobě podnikateli dle přílohy č. 6

e) Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na celoroční činnost právnickým osobám (mimo obce a příspěvkové organizace) dle přílohy č. 7

f) Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na akci právnickým osobám (mimo obce a příspěvkové organizace) dle přílohy č. 8

g) Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na celoroční činnost příspěvkovým organizacím (jiných zřizovatelů) dle přílohy č. 9

h) Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na akci příspěvkovým organizacím (jiných zřizovatelů) dle přílohy č. 10

i) Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na celoroční činnost obcím, městům dle přílohy č. 11

j) Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na akci obcím, městům dle přílohy č. 12


 
5

schvaluje Vzorovou žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Olomouckého kraje dle přílohy č. 13


 
6

schvaluje Vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci právnickým osobám dle přílohy č. 14


 


Důvodová zpráva: 8. Individuální dotace a NFV - důvodová zpráva.docx
Přílohy:
8. Individuální dotace a NFV - Příloha č. 01 (Zásady ID).docx
8. Individuální dotace a NFV - Příloha č. 02 (Vzorová žádost).xlsx
8. Individuální dotace a NFV - Příloha č. 03 (Smlouva-FO nepodnikatelé-činnost-individuální).docx
8. Individuální dotace a NFV - Příloha č. 04 (Smlouva-FO nepodnikatelé-akce-individuální).docx
8. Individuální dotace a NFV - Příloha č. 05 (Smlouva-FO podnikatelé-činnost-individuální).docx
8. Individuální dotace a NFV - Příloha č. 06 (Smlouva-FO podnikatelé-akce-individuální).docx
8. Individuální dotace a NFV - Příloha č. 07 (Smlouva-právnické osoby-činnost-individuální).docx
8. Individuální dotace a NFV - Příloha č. 08 (Smlouva-právnické osoby-akce-individuální).docx
8. Individuální dotace a NFV - Příloha č. 09 (Smlouva-příspěvkové org.-činnost-individuální).docx
8. Individuální dotace a NFV - Příloha č. 10 (Smlouva-příspěvkové org.-akce-individuální).docx
8. Individuální dotace a NFV - Příloha č. 11 (Smlouva-obce,městysy,...-činnost-individuální).docx
8. Individuální dotace a NFV - Příloha č. 12 (Smlouva-obce,městysy,...-akce-individuální).docx
8. Individuální dotace a NFV - Příloha č. 13 (Vzorová žádost o NFV).xlsx
8. Individuální dotace a NFV - Příloha č. 14 (Smlouva o poskytnutí NFV právnickým osobám).docx