3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Usnesení č. UZ/17/3/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období


 


Důvodová zpráva: 3. - Zpráva o činnosti ROK-ZOK 23-09-19 - OKH.docx
Přílohy:
3. - Příloha č. 01-USNESENÍ 68 ROK 24-06-2019_str 2-5.docx
3. - Příloha č. 02-USNESENÍ 69 ROK 15-07-2019_anonymizovaná verze.docx
3. - Příloha č. 03-USNESENÍ 70 ROK 12-08-2019_anonymizovaná verze.docx
3. - Příloha č. 04-USNESENÍ 71 ROK 02-09-2019_anonymizovaná verze.docx
3. - Příloha č. 05-USNESENÍ 72 ROK 16-09-2019.docx