6.1.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny – DODATEK

Usnesení č. UZ/10/7/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí 
a) důvodovou zprávu
b) rozpočtové změny v Příloze č. 1


 
2schvaluje rozpočtové změny v Příloze č. 2

 


Důvodová zpráva: 6.1.1. - Rozpočtové změny 2018 - OE Z 23.4.2018 DODATEK.docx
Přílohy:
6.1.1.- Rozpočtové změny 2018 - OE Z 23.4.2018 DODATEK.xlsx