7.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Individuální dotace a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Olomouckého kraje 2019

Usnesení č. UZ/13/18/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje  

a) Zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2019 dle Přílohy č. 1

b) vzorovou žádost o poskytnutí individuální dotace dle Přílohy č. 2

c) vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle příloh č. 3–12

d) vzorovou žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle Přílohy č. 13

e) vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle Přílohy č. 14


 


Důvodová zpráva: 7. - Individuální dotace a NFV - důvodová zpráva.docx
Přílohy:
7. - Individuální žádosti a NFV - Příloha č. 01 -zásady IŽ.docx
7. - Individuální žádosti a NFV - Příloha č. 02 (vzorová žádost IŽ).xlsx
7. - Individuální žádosti a NFV - Příloha č. 03 (Smlouva - FO nepod._cinnost_individualni).docx
7. - Individuální žádosti a NFV - Příloha č. 04 (Smlouva - FO nepod._akce_individualni).docx
7. - Individuální žádosti a NFV - Příloha č. 05 (Smlouva - FO pod._cinnost_individualni).docx
7. - Individuální žádosti a NFV - Příloha č. 06 (Smlouva - FO pod._akce_individualni).docx
7. - Individuální žádosti a NFV - Příloha č. 07 (Smlouva - PO_cinnost_individualni).docx
7. - Individuální žádosti a NFV - Příloha č. 08 (Smlouva - PO_akce_individualni).docx
7. - Individuální žádosti a NFV - Příloha č. 09 (Smlouva - Prisp. org_cinnost_individualni).docx
7. - Individuální žádosti a NFV - Příloha č. 10 (Smlouva - Prisp. org._akce_individualni).docx
7. - Individuální žádosti a NFV - Příloha č. 11 (Smlouva - Obce mesta_cinnost_individualni).docx
7. - Individuální žádosti a NFV - Příloha č. 12 (Smlouva - Obce mesta_akce_individualni).docx
7. - Individuální žádosti a NFV - Příloha č. 13 (vzorová žádost NFV).xlsx
7. - Individuální žádosti a NFV - Příloha č. 14 (žádost o NFV).docx