6.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura,
náměstek hejtmana,
Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana,
vedoucí příslušných odborů KÚOK,
pracovní skupina pro systém dotací

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Dotační programy Olomouckého kraje na rok 2019

Usnesení č. UZ/12/6/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje znění Vzoru dotačního programu 2019 včetně vzorových pravidel dotačního programu a vzorové žádosti o dotaci dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
3

schvaluje návrh dotačních programů Olomouckého kraje, uvedených v Seznamu předpokládaných dotačních programů Olomouckého kraje pro rok 2019 dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy


 
4

schvaluje znění vzorových smluv s rozdělením dle příjemce dotace a s rozdělením na typ dotace dle příloh č. 4–13 důvodové zprávy:

– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci fyzické osobě nepodnikateli /Vzor 1/

– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost fyzické osobě nepodnikateli /Vzor 2/

– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci fyzické osobě podnikateli /Vzor 3/

– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost fyzické osobě podnikateli /Vzor 4/

– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci právnickým osobám /Vzor 5/

– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost právnickým osobám /Vzor 6/

– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci obcím, městům /Vzor 7/

– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost obcím, městům /Vzor 8/

– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci příspěvkovým organizacím /Vzor 9/

– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost příspěvkovým organizacím /Vzor 10/


 
5

bere na vědomí doporučený postup při komunikaci se žadateli dle důvodové zprávy a Přílohy č. 14 důvodové zprávy


 
6

ukládá předkládat Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení pravidla pro dotační programy na rok 2019, ve kterých bude maximální možná výše dotace vyšší než 200 000 Kč, a pravidla všech dotačních programů, v nichž oprávněným žadatelem bude obec, dle důvodové zprávy

T: průběžně

O: Rada Olomouckého kraje


7

ukládá zpracovat výsledky projednání návrhu rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019 do databáze dotačních programů na rok 2019 a zveřejnit předběžné seznamy dotačních programů vyhlašovaných v roce 2019 na internetových stránkách Olomouckého kraje, dle důvodové zprávy

T: listopad 2018

O: Rada Olomouckého kraje


8

ukládá předkládat Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schvalování žádosti o dotaci vyšší než 200 000 Kč na konkrétní účel

T: průběžně

O: Rada Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 6.Dotační programy OK na rok 2019_DZ_ZOK 17.09.2018.docx
Přílohy:
6.Příloha 01 - Návrh pravidel dotačních programů na rok 2019_ZOK 17.09.2018.docx
6.Příloha 02 - Vzorová žádost pro rok 2019_ZOK 17.09.2018.xlsx
6.Příloha 03 - Seznam předpokládaných dotačních programů pro rok 2019_ZOK 17.09.2018.xlsx
6.Příloha 04 - Vzor.veř.smlouva o posk.dotace na akci fyzické osobě nepodnikateli Vzor 1.docx
6.Příloha 05 - Vz.veř.sml.o posk.dot.na celoroční činn.fyzické osobě nepodnik.Vzor 2.docx
6.Příloha 06 - Vzor.veř.smlouva o posk.dotace na akci fyzické osobě podnikateli Vzor 3.docx
6.Příloha 07 - Vzor.veř.sml.o posk.dot.na celoroční činn.fyzické osobě podnikateli Vzor 4.docx
6.Příloha 08 - Vzor.veř.smlouva o posk.dotace na akci právnickým osobám Vzor 5.docx
6.Příloha 09 - Vzor.veř.sml.o posk.dot.na celoroční činn.právnickým osobám Vzor 6.docx
6.Příloha 10 - Vzor.veř.smlouva o posk.dotace na akci obcím, městům Vzor 7.docx
6.Příloha 11 - Vzor.veř.sml.o posk.dot.na celoroční činnost obcím, městům Vzor 8.docx
6.Příloha 12 - Vzor.veř.sml.o posk.dotace na akci příspěvkovým organizacím Vzor 9.docx
6.Příloha 13 - Vzor.veř.sml.o posk.dot.na celoroční činnost přísp.organizacím Vzor 10.docx
6.Příloha 14 - Vzorová sdělení žadatelům-na vědomí.pdf