4.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Josef Suchánek,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 14. 2. 2022

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Usnesení č. UZ/8/4/2022

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období


 


Důvodová zpráva: 4. - Zpráva o činnosti ROK-ZOK 14-02-22 - OKH.docx
Přílohy:
Zpráva k DZ_příloha č. 01-USNESENÍ 38. ROK 13-12-2021_str 2-7.docx
Zpráva k DZ_příloha č. 02-USNESENÍ 39. ROK 20-12-2021_str 8-24.docx
Zpráva k DZ_příloha č. 03-USNESENÍ 40. ROK 10-01-2022_anonym..docx
Zpráva k DZ_příloha č. 04-USNESENÍ 41. ROK 24-01-2022_anonym..docx
Zpráva k DZ_příloha č. 05-USNESENÍ 42. ROK 31-01-2022.docx
Zpráva k DZ_příloha č. 06-USNESENÍ 43. ROK 07-02-2022_anonym..docx