Herb Kraju

Region symboli

Logotyp kraju ołomunieckiego

Logotyp składa się z pięciopłatkowego kwiatu, który symbolizuje przyjaźń, miłość i szacunek. Poszczególne płatki reprezentują pięć powiatów kraju ołomunieckiego. Również są symbolem podstawowych aspektów życia tego regionu – środowiska naturalnego oraz bogactw naturalnych, rozwiniętego przemysłu, edukacji, historii i tradycji.

Logotyp kraju ołomunieckiego jest chroniony prawem Republiki Czeskiej. Logo można użyć tylko za zgodą kraju ołomunieckiego. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Oddziałem Współpracy Zagranicznej kraju ołomunieckiego. Kierownikiem oddziału jest pani Jitka Brabcová (j.brabcova@kr-olomoucky.cz, 00420 585 508 830).

Region symboli

Herb kraju ołomunieckiego

W polu pierwszym tarczy - orzeł w szachownicę srebrno-czerwoną w złotej koronie ze złotymi łapami i dziobem na błękitnym tle reprezentuje Morawy.

W polu drugim tarczy – orzeł srebrno-czarny w złotej koronie na złotym tle. Symbol ten odzwierciedla fakt, że północna część kraju ołomunieckiego historycznie należy do Śląska.

W polu trzecim tarczy – błękitny falowany skos na złotym tle. Złote tło symbolizuje pola kukurydziane regionu Hana oraz nizinne tereny rolnicze Śląska. Błękitny skos symbolizuje rzekę Morawę.

W polu czwartym tarczy – litery SPQO oznaczają łacińskie słowa "Senatus populus que Olomucensis". W tłumaczeniu - Senat i lud ołomuniecki.


Poslední změna 28. 01. 2015 14:09:00