Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

04. 05. 2016

Zastupitelé Olomouckého kraje na svém zasedání 29. 4. 2016 schválili změnu názvu základního strategického dokumentu. Ten se nyní v souladu s novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, jmenuje Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Změna názvu dokumentu byla schválena při projednání hodnocení plnění cílů regionálního rozvoje za rok 2015.

Hodnocení za rok 2015 zahrnuje informace o činnostech za více než 2,8 mld. Kč, které loni kraj použil na podporu rozvoje regionu.  V roce 2015 Olomoucký kraj realizoval 151 investičních projektů a dalších 189 neinvestičních aktivit. V loňském roce také rozdělil přes 2 300 dotací z rozpočtu Olomouckého kraje.

„Hodnocení ukazuje, že Olomouckému kraji není rozvoj regionu lhostejný. Jedná se o unikátní souhrn toho, na čem se loni kraj podílel. Hodnocení bude důležitým podkladem pro naši další práci.“ řekl náměstek hejtmana Bc. Pavel Šoltys, DiS.

Zpracované hodnocení bude dále sloužit jako podklad o tom, jak Olomoucký kraj přispěl k plnění národní Strategie regionálního rozvoje ČR. Zároveň je hodnocení využito při projednávání plánu aktivit na další období, jak tříletý výhled činnosti, tak roční prováděcí plán. Hodnotící zprávu za rok 2015 i s podrobným seznamem činností, jak je schválilo zastupitelstvo,  je možné nalézt zde.


Poslední změna 04. 05. 2016 09:50:36