SMART region Olomoucký kraj

Koncepty chytrých měst a regionů - Smart Cities a Smart region jsou obecně definovány jako využití moderních informačních a komunikačních technologií pro efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné účely. Základním smyslem těchto konceptů je využití dat k efektivnější správě měst a regionů, k větší informovanosti obyvatel a návštěvníků a jejich aktivního zapojení do dění v daném místě, k podpoře podnikání a růstu životní úrovně v daném regionu.

Zavádění konceptu Smart region má dvě hlavní roviny

  • strategický dokument, který dává rozvoji Smart region směr, cíl a systém; v případě Olomouckého kraje je konkrétně zapracováno ve Strategii územního rozvoje Olomouckého kraje jako dlouhodobá priorita A.3 Rozvoj Smart regionu navíc podpořena vlajkovým projektem Rozvoj inovačního ekosystému a chytrého regionu,
  • konkrétní rozvojové projekty, kterými je tento koncept naplňován; v případě implementace moderních technologií mohou mít povahu buďto výzkumnou/vývojovou (zkoušení dosud nehotových řešení jako pilotních projektů) nebo investiční (nákup a zavádění již plně odzkoušených řešení).

Nejvyšším výkonným orgánem konceptu Smart region Olomoucký kraj je Řídící výbor.

Řídícím výborem bylo ustanoveno 6 priorit a to konkrétně „eGovernment“, „eHealth“, „doprava“, „životní prostředí“, „energetika“ a „koordinace a spolupráce“ a ke každé prioritě byla ustavena odborná pracovní skupina. Vedoucí pracovních skupin se pravidelně účastní jednání Řídícího výboru, aby existovalo obousměrné předávání informací.

Inspirativní projekty: https://mmr.cz/cs/microsites/sc/dobra-praxehttps://smartprague.eu

Aktuality

03.03.2022 - Olomoucký region chce být chytrý, chce být SMART

Hejtmanství proto připravilo na letošní rok dotační tituly, které SMART technologie do našeho regionu pomohou zavádět. V kompetenci má tuto oblast uvolněná členka Rady Olomouckého kraje Zdeňka Dvořáková Kocourková.

Olomoucký region chce být chytrý, chce být SMART

28.02.2022 - Kraj plní slib a spouští nové dotační tituly pro Smart projekty. Ve hře je rychlejší internet a moderní zdravotní péče

Příjem žádostí bude probíhat od poloviny března a o peníze se mohou hlásit obce a poskytovatelé zdravotnických služeb.

Kraj plní slib a spouští nové dotační tituly pro Smart projekty. Ve hře je rychlejší internet a moderní zdravotní péče

11.02.2022 - Olomoucký kraj ušetřil statisíce korun za nové logo. Grafiku vymysleli studenti z Prostějova

Nové logo a grafický manuál je součástí SMART projektu Odpadový portál Olomouckého kraje.

Olomoucký kraj ušetřil statisíce korun za nové logo. Grafiku vymysleli studenti z Prostějova

03.11.2021 - Chytré řešení komunikace mezi záchrannou službou a nemocnicemi

Projekt počítá s elektronickým sdílením zdravotnické dokumentace pacientů.

Chytré řešení komunikace mezi záchrannou službou a nemocnicemi

Kontakty

Eva Schwarzová

asistentka člena ROK Ing. Petra Lyska
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 845 e.schwarzova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 522


Poslední změna 05. 09. 2022 08:50:31