Rok 2023

Startuje již 27. ročník soutěže Vesnice roku, jejímž cílem je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Olomoucký kraj tuto soutěž dlouhodobě podporuje, v letošním roce uvolnil z rozpočtu 650 tis. Kč. První, druhé a třetí místo v krajském kole soutěže obdrží finanční dar ve výši 400 tis. Kč, dále kraj udělí speciální finanční ocenění obcím ve výši 200 tis. Kč a také ocení zlatými cihlami obce za obnovu a rekonstrukci staveb na venkově ve výši 50 tis. Kč.

Hodnotitelská komise bude pro rok 2023 jedenáctičlenná a bude pracovat v následujícím složení:

Předseda – Mgr. Eduard Kavala, starosta obce Bělotín a vítěz krajského kola v roce 2019

Místopředseda – Bc. Ondřej Mikmek, starosta obce Slatinice a vítěz krajského kola v roce 2022

MMR ČR – Mgr. Lucia Jašková, tajemnice komise

SPOV ČR – Alena Wagnerová, člen

SMO ČR – Zdeněk Beťák, člen

MZe, Státní zemědělský a intervenční fond – Ing. Markéta Bezoušková, člen

MK, Národní památkový ústav – Bc. Jitka Vybíralová Gajdošíková, člen

MŽP, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu – Ing. Helena Hoferková, člen

SMS ČR - Ing. Jan Konečný, člen

Svaz knihovníků a informačních pracovníků – Tomáš Pavelka, člen

KÚOK – oddělení regionálního rozvoje – Ing. Jana Olivíková, člen

Soubory ke stažení:

Soubor typu pdfBrožura Vesnice roku v Olomouckém kraji roku 2023(3,5 MB)stáhnout


Poslední změna 29. 08. 2023 07:49:32