Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference_23. zasedání 2022
Regionální stálá konference_23. zasedání 2022
Regionální stálá konference_23. zasedání 2022

 

Regionální stálá konference vznikla za účelem koordinace a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajských úrovních a také jako poradní složka Národní stálé konference (NSK), která působí na úrovni celého státu. Jedná se o dobrovolný orgán na bázi partnerství v daném regionu, tedy bez právní subjektivity.

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) je platforma pokrývající území Olomouckého kraje a je složena ze zástupců regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, neziskový sektor, akademický sektor, oblast venkova, zástupci integrovaných nástrojů, Česká biskupská konference, hospodářští a sociální partneři, apod.). Předsedou RSK OK je hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek.

RSK OK mimo jiné projednává a vyhodnocuje požadavky a potřeby území ve vztahu k zacílení podpory z Evropské unie. Prostřednictvím svého zástupce v NSK, kterým je pan radní Ing. Petr Lysek, přenáší a prosazuje zájmy území kraje na národní úrovni. Klíčovým dokumentem v této oblasti působení RSK OK je Regionální akční plán Olomouckého kraje (RAP OK). Je to nástroj pro Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (IROP 2021-2027) k zajištění krajské finanční obálky pro čerpání prostředků na podporu silnic II. třídy, zdravotnickou záchrannou službu, deinstitucionalizaci sociálních služeb a střední školství. Další oblastí působení RSK OK je rozvoj území v rámci Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ (SRR ČR 21+) a jejích akčních plánů pro roky 2021-2022 a 2023-2024, zejména z pohledu podpory hospodářsky a sociálně ohrožených území v Olomouckém kraji. RSK OK také intenzivně komunikuje a spolupracuje s nositeli integrovaných nástrojů v území (ITI Olomoucké aglomerace a CLLD) na koordinaci čerpání finančních prostředků z EU a zvyšování absorpční kapacity území.

Kontakt: rsk@olkraj.cz

Činnost a aktivity RSK OK, pracovních skupin RSK OK a sekretariátu RSK OK jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc 2014-2020.

Konkrétně se jedná o tyto projekty:

„Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – I.“ v letech 2016-2017

„Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – II.“ v letech 2018-2019

„Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – III.“ v letech 2020-2021

„Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – IV.“ v letech 2022-2023

Podrobnější informace o projektu jsou uvedeny zde.

Soubor typu pdfStatut RSK OK(558,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfJednací řád RSK OK(436,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů a náhradníků RSK OK(371,2 kB)stáhnout

AKTUALITY

16.11.2022 - Pracovní skupina Zaměstnanost jednala po osmé

V pořadí osmé jednání Pracovní skupiny Zaměstnanost Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje se uskutečnilo v pondělí 14. 11. 2022 v Olomouci.

Pracovní skupina Zaměstnanost jednala po osmé

08.11.2022 - Vyhlášení 3. výzvy k předkládání velkých projektů do Inovačního fondu

Třetí výzva k předkládání velkých projektů do Inovačního fondu (large-scale) byla vyhlášena 3. listopadu 2022, tentokrát v souladu s plánem RePowerEU.

03.11.2022 - V Olomouci zasedala Regionální stálá konference

Dvacáté čtvrté zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) se konalo koncem října v Olomouci. Jednání se zúčastnili zástupci kraje, měst a obcí, neziskových organizací, ale i podnikatelského sektoru nebo například místních akčních skupin a Univerzity Palackého.

V Olomouci zasedala Regionální stálá konference

26.10.2022 - Seminář k aktuální výzvě OPZ+

V úterý 25. října 2022 se v Olomouci konal seminář pro žadatele o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Akci zorganizoval sekretariát RSK OK ve spolupráci s Řídicím orgánem OPZ+ a byla určena zájemcům z celého území Moravy.

Seminář k aktuální výzvě OPZ+

24.10.2022 - Informace a rady dostal každý zájemce!

Více než 40 zástupců firem a podnikatelů se sešlo minulý týden v Olomouci.

Informace a rady dostal každý zájemce!

archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203


Poslední změna 16. 11. 2022 12:24:01