Krajské informační setkání k tématu zvyšování kvality vzdělávání v Olomouckém kraji

27. 04. 2022

Dne 12. dubna 2022 se v kongresovém sále budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje konalo  informační setkání k tématu zvyšování kvality vzdělávání v kraji ve vazbě na vyhodnocení aktivit realizovaných v oblasti školství v souvislosti s čerpáním dotačních prostředků z EU. Setkání bylo realizováno pod záštitou RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., člena Rady Olomouckého kraje a za účasti zástupců realizačních týmů projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje (KAP), Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) a zástupců obcí s rozšířenou působností. Setkání předcházela tisková konference, které se zúčastnili zástupci zpravodajských médií v kraji. Jen za uplynulých šest let bylo do rozvoje školství v regionu poskytnuto více než 1,6 miliardy korun

Program, prezentace, fotografie a další informace z pracovního setkání naleznete ve složce Pořádané akce.

IMG_6132.jpg


Poslední změna 27. 04. 2022 11:29:11