Individuální dotace 2023

Individuální dotace jsou poskytovány na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje. Individuální dotace nejsou dalším dotačním programem v rámci dotační politiky Olomouckého kraje, ale jsou zavedeny jako doplňkový postup pro podporu žádosti na mimořádně významné akce/projekty s minimálně celokrajským dopadem, případně na akce investičního charakteru, pro které není vypsán dotační program

O individuální dotaci lze požádat v případě, že na daný účel nebyl v roce 2023 vypsán vhodný dotační program a Olomoucký kraj nepředpokládá v daném kalendářním roce vyhlášení dotačního programu s vyhovujícím účelem (dle seznamu dotačních programů pro rok 2023, který je zveřejněn zde) a také v případě, že na daný účel byl/bude v roce 2023 vypsán dotační program, ale konkrétní žadatel není/nebyl v daném dotačním programu oprávněným žadatelem (v pravidlech dotačního programu není definován jako žadatel, který může v dotačním programu žádat o dotaci na daný účel).  

Před podáním žádosti o individuální dotaci je důležité seznámit se s podmínkami pro poskytování individuálních dotací, které jsou uvedeny v dokumentu Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje.

Akce/projekt žadatele musí být realizován v územním obvodu Olomouckého kraje. Pokud se realizace vztahuje mimo územní obvod Olomouckého kraje, musí žadatel prokázat jeho přínos nebo využitelnost ve veřejném zájmu pro územní obvod Olomouckého kraje. Účel projektu žadatele se musí shodovat s podporovanými oblastmi a být přínosem pro Olomoucký kraj a jeho obyvatele (v souladu s programovým prohlášením Rady Olomouckého kraje).

Žádost o dotaci je v portálu Komunikace pro občany. V tomto portálu je také k dispozici obecná cvičná žádost.

Termín pro příjem individuálních žádostí o poskytnutí dotace byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 12. 12. 2022 usnesení č. UZ/12/19/2022:

  • pro individuální žádosti o dotace pro obce od 2. 1. 2023 do 31. 8. 2023 do 12:00 hodin,

  • pro individuální žádosti o dotace pro všechny právní formy (mimo obce) nad 200 000 Kč od 2. 1. 2023 do 31. 8. 2023 do 12:00 hodin,

  • pro individuální žádosti o dotace pro všechny právní formy (mimo obce) do výše 200 000 Kč od 2. 1. 2023 do 31. 10. 2023 do 12:00 hodin.

Soubor typu pdfIndividuální dotace v oblasti sociální 2023 - ROK 20.11.2023(178,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfIndividuální dotace v oblasti sociální 2023 - ROK 23.10.2023(177,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfIndividuální dotace v oblasti sociální 2023 - ZOK 18.09.2023(184,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfIndividuální dotace v oblasti sociální 2023 - ROK 24.07.2023(184 kB)stáhnout
Soubor typu pdfIndividuální dotace v oblasti sociální 2023 - ZOK 19.06.2023(187,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfIndividuální dotace v oblasti sociální 2023 - ZOK 24.04.2023(180,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfIndividuální dotace v oblasti dopravy v roce 2023(412,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfIndividuální dotace v oblasti strategického rozvoje 2023(439,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfIndividuální dotace v oblasti školství v roce 2023(219,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfIndividuální dotace v oblasti zdravotnictví poskytnuté v r. 2023.pdf(547,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfIndividuální dotace v oblasti kultury v roce 2023.pdf(108,9 kB)stáhnout


Poslední změna 03. 05. 2023 08:41:38