13.

Předkládá: člen Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru kancelář hejtmana
Bc. Taťána Vyhnálková
vedoucí organizačního oddělení

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 30. 10. 2020

Návrh na zřízení a personální obsazení Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje pro funkční období 2020–2024

Usnesení č. UZ/1/9/2020

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

zřizuje s účinností od 30. 10. 2020 Finanční výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje


 
3

zvolilo s účinností od 30. 10. 2020 předsedu a členy Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje:

1) Ing. Marian Jurečka, předseda

2) Ing. Pavel Horák, člen

3) Ivo Lausch, člen

4) Vilém Skyba, člen

5) Mgr. Viktor Tichák, člen

6) Ing. Michal Obrusník, člen

7) Ondřej Moskal, člen

8) Zdeněk Potužák, člen

9) Bc. Miroslav Radiměřský, člen

10) Ing. Pavel Ston, člen

11) RNDr. Ivan Kosatík, člen

12) Igor Kraicz, člen

13) Ing. Jaromír Lón, člen

14) Ing. Jana Konvičková, členka

15) Ing. Hana Mazochová, členka

16) Ing. Jiří Rozehnal, člen

17) Jaroslav Unzeitig, člen

18) Ing. Bohumil Moudrý, člen

19) Ing. Pavel Dopita, LL.M., MBA, člen


 


Důvodová zpráva: 13.-Zrizeni a personalni slozeni Finančního vyboru-OKH-ZOK-30-10-2020-DZ.docx