45.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru
strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje – vyhodnocení za rok 2018

Usnesení č. UZ/15/62/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu, včetně Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2


 
2

schvaluje Zprávu o uplatňování Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje za rok 2018 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje zahájení aktualizace Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje dle důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 45_DZ_Vyhodnocení SROK 2018-OSR-ZOK_29_4_2019.docx
Přílohy:
45_P1_Zpráva o uplatnění SROK 2018-OSR_ZOK_29_4_2019.docx
45_P2_Hodnocení SROK 2018-OSR_ZOK_29_4_2019.xlsx