17.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek,
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství
a mládeže

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem

Usnesení č. UZ/15/32/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje sloučení Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mohelnice, Gen. Svobody 2, a Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82, s účinností od 1. 9. 2019, s tím, že všechen majetek, všechna práva, povinnosti, závazky a pohledávky Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82, přechází na nástupnickou organizaci Střední průmyslovou školu elektrotechnickou, Mohelnice, Gen. Svobody 2, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje text dodatku č. 12 ke zřizovací listině Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mohelnice, Gen. Svobody 2, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
4

ukládá realizovat úkony související s racionalizací školských příspěvkových organizací dle bodu 2 a 3 usnesení

T: 24. 6. 2019

O: Ladislav Hynek, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 17.-DZ-Racionalizace školských PO zřizovaných OK-OŠM-ZOK-29-4-2019-plná verze.docx
Přílohy:
17. Příloha č. 01-Projekt sloučení SPŠE Mohelnice-OŠM-ZOK-29-4-2019.docx
17. Příloha č. 02-Dodatek č. 12 ke zřizovací listině SPŠE, Mohelnice-OŠM-ZOK-29-4-2019.docx