15.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství a mládeže

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje na rok 2019

Usnesení č. UZ/15/30/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje na rok 2019 dle příloh důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 15.-DZ-Rozpis rozpočtu škol a škol. zař. v působnosti OK na rok 2019-OŠM-Z29-04-19.docx
Přílohy:
15.-Příloha č.1-Rozpis rozpočtu PN na školy zřizované OK na rok 2019-OŠM-Z29-04-19.xlsx
15.-Příloha č.2-Rozpis rozpočtu PN na školy zřizované obcemi na rok 2019-OŠM-Z29-04-19.xlsx
15.-Příloha č.3-Rozpis rozpočtu rozvojových programů MŠMT na rok 2019-OŠM-Z29-04-19.xlsx