5.6.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2019

Usnesení č. UZ/15/13/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2019


 


Důvodová zpráva: 5.6. - Zásady pro poskytování IŽ - důvodová zpráva.docx
Přílohy:
5.6. - Zásady pro poskytování IŽ - Příloha č. 1 (Zásady).docx