5.5.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – zapojení použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení

Usnesení č. UZ/15/12/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje zapojení části použitelného zůstatku na bankovních účtech Olomouckého kraje k 31. 12. 2018 ve výši 161 539 317,99 Kč a jeho zapojení do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2019 dle Přílohy č. 1


 


Důvodová zpráva: 5.5. - Rozpočet OK 2018 - důvodová zpráva.docx
Přílohy:
5.5. - Rozpočet OK 2018 - Příloha č. 1.xlsx