36.

Předkládá: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje

Usnesení č. UZ/3/53/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2schvaluje poskytnutí dotací příjemcům dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
 
3schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle příloh č. 2 a 3 důvodové zprávy

 
4ukládá podepsat smlouvy dle bodu 3 usnesení

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 36_DZ_Individuální dotace-strategický rozvoj-OSR-ZOK-27. 2. 2017.docx