5.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru tajemníka hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Usnesení č. UZ/3/8/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

 


Důvodová zpráva: 05-Zpráva o činnosti ROK-DZ-ZOK 27-02-17.docx
Přílohy:
05-Příloha č.01-USNESENÍ 4. ROK 19-12-2016_str. 2-7.docx
05-Příloha č.02-USNESENÍ 5. ROK 09-01-2017_str. 8-35.docx
05-Příloha č.03-USNESENÍ 6. ROK 23-01-2017_str. 36-55.docx
05-Příloha č.04-USNESENÍ 7. ROK 30-01-2017_str. 56-57.docx
05-Příloha č.05-USNESENÍ 8. ROK 06-02-2017_str. 58-88.docx
05-Příloha č.06-USNESENÍ 9. ROK 13-02-2017.docx