26.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Irena Sonntagová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1

Usnesení č. UZ/9/41/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje návrh na poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb na rok 2018 ve výši stanovené v souladu s Podprogramem č. 1 Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2018 jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3nevyhovuje žádosti o poskytnutí dotace, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, včetně odůvodnění dle důvodové zprávy


 
4schvaluje znění vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, dle příloh č. 3, 4 a 5 důvodové zprávy

 
5schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uvedených v přílohách č. 3, 4 a 5 důvodové zprávy

 
6ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s poskytovateli sociálních služeb dle bodu 5 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 26. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v OK, Podprogram č. 1.docx
Přílohy:
26. Příloha č. 1 – Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb.docx
26. Příloha č. 2 – ROZHODNUTÍ o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV.docx
26. Příloha č. 3 - Vzorová smlouva o poskytnutí účelové dotace.docx
26. Příloha č. 4 - Vzorová smlouva o poskytnutí účelové dotace – PO obce .docx
26. Příloha č. 5 - Vzorová smlouva o poskytnutí účelové dotace – obec .docx