3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Usnesení č. UZ/9/3/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

 


Důvodová zpráva: 3. - Zpráva o činnosti ROK-ZOK 26-02-18 - OKH.docx
Přílohy:
3. - Příloha č. 01-USNESENÍ 31. ROK 18-12-2017_str 2-6.docx
3. - Příloha č. 02-USNESENÍ 32. ROK 08-01-2018_str 7-22.docx
3. - Příloha č. 03-USNESENÍ 33. ROK 22-01-2018_str 23-47.docx
3. - Příloha č. 04-USNESENÍ 34. ROK 05-02-2018_str 48-84.docx
3. - Příloha č. 05-USNESENÍ 35. ROK 19-02-2018.docx