25.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Irena Sonntagová
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2020

Usnesení č. UZ/16/38/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2020 včetně sítě sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2020 a podání žádosti o poskytnutí účelově určené dotace ze státního rozpočtu na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb na rok 2020 včetně výhledu na následující dva rozpočtové roky v souladu s Akčním plánem dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 25. Akční plán rozvoje soc. služeb OK na rok 2020 (002) (003).docx
Přílohy:
25 Příloha č. 01 - Akční plán rozvoje soc. služeb OK na rok 2020 (002).docx