4.

Předkládá: předsedové výborů zastupitelstva
Zpracoval: předsedové výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/16/4/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje:

a) Zápis z 12. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 4. 3. 2019

b) Zápis z 13. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 25. 3. 2019

c) Zápis z 12. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 10. 4. 2019

d) Zápis z 12. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 16. 4. 2019

e) Zápis z 12. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 23. 4. 2019

f) Zápis z 13. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 24. 4. 2019


 


Důvodová zpráva: 4 - Zápisy ze zasedání výborů ZOK 24-06-2019.docx
Přílohy:
4. Příloha č. 01 V-RCR zápis č. 12.docx
4. Příloha č. 02 V-RCR usnesení č. 12.docx
4. Příloha č. 03 V-RCR zápis č. 13.docx
4. Příloha č. 04 V-RCR usnesení č. 13.docx
4. Příloha č. 05 V-RR zápis č. 12.docx
4. Příloha č. 06 V-RR usnesení č. 12.docx
4. Příloha č. 07 V-KV zápis č. 12.docx
4. Příloha č. 08 V-KV usnesení č. 12.docx
4. Příloha č. 09 V-FV zápis č. 12.docx
4. Příloha č. 10 V-FV usnesení č. 12.docx
4. Příloha č. 11 V-VVZ zápis č. 13.docx
4. Příloha č. 12 V-VVZ usnesení č. 13.docx