41.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Akční plán Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2020

Usnesení č. UZ/17/55/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Akční plán Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2020


 


Důvodová zpráva: 41. Akční plán Koncepce rodinné politiky OK na rok 2020.docx
Přílohy:
Příloha č. 1 Akční plán Koncepce rodinné politiky OK na rok 2020.docx